LỊCH CHIẾU

Thứ Hai - 21/08/2017

Thứ Ba - 22/08/2017Click vào đây để xem chi tiết

Thứ Tư - 23/08/2017Click vào đây để xem chi tiết

Thứ Năm - 24/08/2017Click vào đây để xem chi tiết