LỊCH CHIẾU

Thứ Sáu - 23/06/2017

Thứ Bảy - 24/06/2017Click vào đây để xem chi tiết

Chủ Nhật - 25/06/2017Click vào đây để xem chi tiết

Thứ Hai - 26/06/2017Click vào đây để xem chi tiết

Thứ Ba - 27/06/2017Click vào đây để xem chi tiết

Thứ Tư - 28/06/2017Click vào đây để xem chi tiết

Thứ Năm - 29/06/2017Click vào đây để xem chi tiết