LỊCH CHIẾU

Thứ Sáu - 28/04/2017

Thứ Bảy - 29/04/2017Click vào đây để xem chi tiết

Chủ Nhật - 30/04/2017Click vào đây để xem chi tiết

Thứ Hai - 01/05/2017Click vào đây để xem chi tiết

Thứ Ba - 02/05/2017Click vào đây để xem chi tiết