LỊCH CHIẾU

Thứ Bảy - 25/03/2017

Chủ Nhật - 26/03/2017Click vào đây để xem chi tiết

Thứ Hai - 27/03/2017Click vào đây để xem chi tiết

Thứ Ba - 28/03/2017Click vào đây để xem chi tiết

Thứ Tư - 29/03/2017Click vào đây để xem chi tiết

Thứ Năm - 30/03/2017Click vào đây để xem chi tiết

Thứ Sáu - 31/03/2017Click vào đây để xem chi tiết