Đăng ký | Đăng nhập
Hotline: 024.35141791

TIN TỨC

Danh sách Cộng tác viên dự tuyển tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

    Sơ tuyển Cộng tác viên vào sáng ngày 12 tháng 11 năm 2020.

    34 bạn Cộng tác viên có tên trong danh sách dự tuyển có mặt lúc 8h30 ngày 12/11/2020 tại Khu Văn phòng, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia để phỏng vấn.                                       

DANH SÁCH XEM TẠI ĐÂY

  * Lưu ý: Các bạn có tên trong danh sách phỏng vấn đến đúng giờ, trang phục lịch sự, nghiêm túc.