Đăng ký | Đăng nhập
Hotline: 024.35141791

TIN TỨC

Danh sách Cộng tác viên dự tuyển vòng 2

      Sơ tuyển Cộng tác viên vòng 2 vào chiều 15h00 ngày 03 tháng 07 năm 2019

      27 bạn Cộng tác viên có tên trong danh sách dự tuyển có mặt lúc 15h00 tại Khu Văn phòng, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia để phỏng vấn.                                       

DANH SÁCH XEM TẠI ĐÂY

    * Lưu ý: Các bạn có tên trong danh sách phỏng vấn đến đúng giờ, trang phục lịch sự, nghiêm túc.