Đăng ký | Đăng nhập
Hotline: 024.35141791

TIN TỨC

Đồng giá bộ phim “NGƯỜI BẤT TỬ” 45.000đ

   Từ T2 ngày 12/11, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia sẽ đồng giá 45.000đ cho tất cả các suất chiếu phim NGƯỜI BẤT TỬ.
   Đặt vé ngay tại https://chieuphimquocgia.com.vn/PlanScreenings/Sesiontimes ngay các fan ơi!