Đăng ký | Đăng nhập
Hotline: 024.35141791

TIN TỨC

Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5,7/5,19/5 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ngày 14 tháng 4 năm 2022 và công văn số 291/ĐA- PBP ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Cục Điện ảnh về việc tổ chức Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5,7/5,19/5 năm 2022. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tổ chức đợt phim kỷ niệm như sau:

Thời gian: Suất chiếu 10h00 và 20h00

Phim Tài liệu: Đồng khởi tự cứu mình- 30'

Phim Truyện: Chú ơi đừng lấy mẹ con- 100'

Địa điểm chiếu: Phòng chiếu số 12 ( 108 chỗ)

Thời gian lấy giấy mời : từ Thứ năm ngày 28/4

Địa điểm nhận giấy mời: quầy Thông tin Trung tâm Chiếu phim Quốc gia