Đăng ký | Đăng nhập
Hotline: 024.35141791

TIN TỨC

Dự tuyển cộng tác viên Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia mời các bạn đã nộp hồ sơ dự tuyển cộng tác viên đến phỏng vấn vào ngày 26/10/2022.
Chi tiết:
1. Thời gian: từ 8h30 ngày 26/10/2022
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – Khu Văn phòng Điện ảnh.
Đề nghị các bạn tham dự đến đúng giờ theo thông báo, giữ gìn trật tự trong khi chờ đến lượt phỏng vấn.