Đăng ký | Đăng nhập
Hotline: 024.35141791

GIỚI THIỆU CHUNG

     Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (tên giao dịch quốc tế là National Cinema Center) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được thành lập vào ngày 29 tháng 12 năm 1997. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia có chức năng tổ chức chiếu phim phục vụ các nhiệm vụ chính trị, xã hội, hợp tác quốc tế; điều tra xã hội học về nhu cầu khán giả để phục vụ cho công tác định hướng phát triển ngành Điện ảnh; trưng bày điện ảnh và tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

        

Tầng 1 - Quầy vé


Đội ngũ nhân viên quầy vé


    Tầng 2 - Sảnh danh nhân


Tầng 3 - Nâng cấp và cải tạo năm 2017


      Sơ đồ bộ máy tổ chức