Đăng ký | Đăng nhập
Hotline: 024.35141791

TIN TỨC

Liên hoan phim Tây Ban Nha tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Tổ chức Liên hoan phim môi trường tại Việt Nam

Thời gian tổ chức Liên hoan phim môi trường từ 23/9/2022-07/10/2022, phim chiếu dưới hình thức trực tuyến trên trang web và facebook của Liên hoan phim và trực tiếp tại các địa phương.

Địa điểm chiếu phim tại Hà Nội: Trung tâm Chiếu phim quốc gia - Khai mạc và chiếu phim Tây Ban Nha ngày 23.9.2022 Bộ phim "Theo dấu chân loài báo", 

Các bộ phim chỉ được phép chiếu trong khuôn khổ của Liên hoan phim sau khi có Quyết định cho phép phổ biến của Cục Điện ảnh. Việc tổ chức Liên hoan phim tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.