Đăng ký | Đăng nhập
Hotline: 024.35141791

PHIM ĐANG CHIẾU

 • Thứ Năm - 20/06/2019
 • Thứ Sáu - 21/06/2019Click vào đây để xem chi tiết
 • Thứ Bảy - 22/06/2019Click vào đây để xem chi tiết
 • Chủ Nhật - 23/06/2019Click vào đây để xem chi tiết
 • Thứ Hai - 24/06/2019Click vào đây để xem chi tiết
 • Thứ Ba - 25/06/2019Click vào đây để xem chi tiết
 • Thứ Tư - 26/06/2019Click vào đây để xem chi tiết
 • Thứ Năm - 27/06/2019Click vào đây để xem chi tiết
 • Thứ Sáu - 28/06/2019Click vào đây để xem chi tiết
 • Thứ Bảy - 29/06/2019Click vào đây để xem chi tiết
 • Chủ Nhật - 30/06/2019Click vào đây để xem chi tiết