LỊCH CHIẾU

Thứ Năm - 29/06/2017

Thứ Sáu - 30/06/2017Click vào đây để xem chi tiết

Chủ Nhật - 02/07/2017Click vào đây để xem chi tiết