LỊCH CHIẾU

Thứ Bảy - 20/04/2019

Chủ Nhật - 21/04/2019Click vào đây để xem chi tiết

Thứ Hai - 22/04/2019Click vào đây để xem chi tiết

Thứ Năm - 25/04/2019Click vào đây để xem chi tiết

Thứ Sáu - 26/04/2019Click vào đây để xem chi tiết

Thứ Bảy - 27/04/2019Click vào đây để xem chi tiết

Chủ Nhật - 28/04/2019Click vào đây để xem chi tiết