Đăng ký | Đăng nhập
Hotline: 024.35141791

PHIM ĐANG CHIẾU

 • Thứ Tư - 11/12/2019
 • Thứ Năm - 12/12/2019Click vào đây để xem chi tiết
 • Thứ Sáu - 13/12/2019Click vào đây để xem chi tiết
 • Thứ Bảy - 14/12/2019Click vào đây để xem chi tiết
 • Chủ Nhật - 15/12/2019Click vào đây để xem chi tiết
 • Thứ Hai - 16/12/2019Click vào đây để xem chi tiết
 • Thứ Ba - 17/12/2019Click vào đây để xem chi tiết
 • Thứ Tư - 18/12/2019Click vào đây để xem chi tiết
 • Thứ Năm - 19/12/2019Click vào đây để xem chi tiết
 • Thứ Sáu - 20/12/2019Click vào đây để xem chi tiết
 • Thứ Bảy - 21/12/2019Click vào đây để xem chi tiết
 • Chủ Nhật - 22/12/2019Click vào đây để xem chi tiết