LỊCH CHIẾU

Thứ Hai - 20/11/2017

Thứ Ba - 21/11/2017Click vào đây để xem chi tiết

Thứ Tư - 22/11/2017Click vào đây để xem chi tiết

Thứ Năm - 23/11/2017Click vào đây để xem chi tiết