LỊCH CHIẾU

Thứ Bảy - 23/09/2017

Chủ Nhật - 24/09/2017Click vào đây để xem chi tiết

Thứ Hai - 25/09/2017Click vào đây để xem chi tiết

Thứ Ba - 26/09/2017Click vào đây để xem chi tiết

Thứ Tư - 27/09/2017Click vào đây để xem chi tiết

Thứ Năm - 28/09/2017Click vào đây để xem chi tiết