Đăng ký | Đăng nhập
Hotline: 024.35141791

TIN TỨC

SUẤT CHIẾU ĐẶC BIỆT CỦA "LẬT MẶT: 48H" NGÀY 14/4 & 15/4

   LẬT MẶT: 48H mở bán vé SUẤT CHIẾU ĐẶC BIỆT từ 19h ngày 14.04 và ngày 15.04 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (NCC).
   LẬT MẶT: 48H chính thức khởi chiếu từ 16.04.2021 tại NCC.
   Đặt vé xem ngay tại https://chieuphimquocgia.com.vn/PlanScreenings/Sessiontimes