Đăng ký | Đăng nhập
Hotline: 024.35141791

TIN TỨC

Suất chiếu sớm đặc biệt của siêu bom tấn mùa hè “X-MEN: PHƯỢNG HOÀNG BÓNG TỐI” ngày 06/6

   X-Men: Dark Phoenix (X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối) là phần mở rộng của vũ trụ X-Men khi Jean Grey thức tỉnh và lĩnh hội được Phoenix Force (Thế Lực Phượng Hoàng) - đại diện cho tổng năng lượng, sức mạnh của vạn thể đã và luôn tồn tại. Nguồn sức mạnh vô tận đem lại cho Jean Grey năng lực khủng khiếp nhưng mặt tối của sức mạnh cũng thức tỉnh theo. Liệu nhóm X-Men sẽ làm gì để ngăn chặn sự diệt vong của nhân loại do Jean Grey cùng Phoenix Force gây ra?

    Sau 19h ngày 06.6.2019, suất chiếu sớm đặt biệt của bộ phim X-Men: Dark Phoenix sẽ được chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

    Bộ phim đã mở bán vé ngay từ hôm nay, đặt vé xem tại https://chieuphimquocgia.com.vn/PlanScreenings/Sessiontimes.