Đăng ký | Đăng nhập
Hotline: 024.35141791

TIN TỨC

Đặt vé và thanh toán online

ĐẶT VÉ VÀ THANH TOÁN ONLINE

* Lựa chon phương thức mua vé online:


* Lựa chọn phim và khung giờ chiếu tương ứng:

                                                                                                                              

* Lựa chọn ghế ngồi theo yêu cầu và thanh toán:

                                            

* Điền đầy đủ các thông cần thiết rồi ấn tiếp tục:

                   

 

* Lựa chọn phương thưc mua là thành viên hoặc mua ngay:

                                      

* Lựa chọn loại thẻ theo ngân hàng để thanh toán:

* Điền thôn tin của thẻ rồi tiến hành thanh toán:

* Sau khi tiến hành thanh toán thành công quý khán giả sẽ nhận được mã code của trung tâm gửi về email và điện thoại

                                                                                                                                                         TTCPQG