Đăng ký | Đăng nhập
Hotline: 024.35141791

GIÁ VÉ

GIÁ VÉ XEM PHIM

(Áp dụng từ ngày 01/01/2020)

Từ thứ 2 đến thứ 5

From Monday to Thursday

Thứ 6,7,CN và ngày Lễ

Friday, Saturday, Sunday & public holiday

Ghế thường
Standard
Ghế VIP
VIP
Ghế đôi
Sweetbox
Ghế thường
Standard
Ghế VIP
VIP
Ghế đôi
Sweetbox

Trước 12:00

Before 12PM
45.000 55.000 110.000 60.000 70.000 140.000

Từ 12:00 đến trước 18:00

From 12PM to before 6PM
60.000 65.000 130.000 70.000 75.000 150.000

Từ 18:00 đến 22:30

From 6PM to 10:30PM
70.000 75.000 150.000 80.000 85.000 170.000

Sau 22:30

After 10:30PM
55.000 55.000 110.000 65.000 65.000 130.000

* Ưu đãi cho học sinh, sinh viên từ 22 tuổi trở xuống: Đồng giá 45.000đ/vé 2D cho tất cả các suất chiếu phim từ Thứ 2 đến Thứ 6 (chỉ áp dụng cho hình thức mua vé trực tiếp tại quầy, mỗi thẻ U22 mua được 1 vé - vui lòng xuất trình thẻ U22 khi mua vé); Không áp dụng ưu đãi vào các ngày 20/10, 20/11, các ngày Lễ, Tết, suất chiếu sớm và suất chiếu đặc biệt.


Special promotion for student who is 22 years old and under: From Monday to Friday 45.000đ/2D ticket for all slot times (only apply for direct purchase at the ticket stall, one U22 card can buy one ticket, student should show their U22 card to get this priority); Do not apply promotion in the day 20/10, 20/11, holidays, sneak show and special show.

Từ thứ 2 đến thứ 5

From Monday to Thursday

Thứ 6,7,CN và ngày Lễ

Friday, Saturday, Sunday & public holiday

Ghế thường
Standard
Ghế VIP
VIP
Ghế đôi
Sweetbox
Ghế thường
Standard
Ghế VIP
VIP
Ghế đôi
Sweetbox

Trước 12:00

Before 12PM
60.000 80.000 160.000 80.000 100.000 200.000

Từ 12:00 đến trước 18:00

From 12PM to before 6PM
80.000 90.000 180.000 100.000 110.000 220.000

Từ 18:00 đến 22:30

From 6PM 10:30PM
100.000 110.000 220.000 130.000 140.000 280.000

Từ sau 22:30

From After 10:30PM
100.000 110.000 220.000 120.000 130.000 260.000

* Ghế vip là các ghế có vị trí ngồi xem tốt nhất trong rạp.
Vip seats are the best positions in the cinema.

* Vé trẻ em:
- Trẻ em có chiều cao từ 0,7m đến 1,3m: Giảm 10.000đ/vé đối với phim 2D, 3D.
- Trẻ em dưới 0,7m đi kèm với người lớn được miễn phí.

Children’s ticket:
- Children from 0.7m to 1.3m: discount 10.000/2D, 3D ticket.
- Children under 0.7m accompanied by adult have free ticket.

* Ưu đãi cho người cao tuổi (trên 55 tuổi): Giảm 10.000đ/vé đối với phim 2D (yêu cầu xuất trình CMND để hưởng giá vé ưu đãi).
Senior over 55 years old: Discount 10.000/2D ticket.

* Áp dụng giá vé ngày Lễ, Tết cho các ngày:
- Các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước: Tết Nguyên Đán, Tết Dương
Lịch, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 AL, ngày 30/4, 1/5, nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9.
- Các ngày: 14/2, 8/3, 24/12.
- Các ngày: Nghỉ bù do nghỉ Lễ, Tết trùng vào thứ 7, Chủ Nhật.

* Holiday fare is applied on:
- The public holidays as prescribed by state: New year, Lunar new year, Hùng's King festival (March 10th - lunar calendar) , April 30th, May 1st, National Day holiday on September 2nd.
- Days: Valentine, Women's Day, Noel.
- Compensatory days off due to holidays coinciding with Saturday and Sunday.

* Không áp dụng các chế độ ưu đãi (ngoại trừ ưu đãi dành cho trẻ em và người già), các chương trình khuyến mại khác vào các ngày 20/10, 20/11, các ngày Lễ, Tết, suất chiếu sớm và suất chiếu đặc biệt.

Do not apply preferential programs (except for the children) and different promotional ones in the day 20/10, 20/11, holidays, sneak show and special show