Đăng ký | Đăng nhập
Hotline: 024.35141791

GIÁ VÉ

GIÁ VÉ XEM PHIM

(Áp dụng từ ngày 01/10/2022)

Từ thứ 2 đến thứ 5

From Monday to Thursday

Thứ 6, 7, CN và ngày Lễ

Friday, Saturday, Sunday & public holiday

Ghế thường
Standard
Ghế VIP
VIP
Ghế đôi
Sweetbox
Ghế thường
Standard
Ghế VIP
VIP
Ghế đôi
Sweetbox

Trước 12:00

Before 12PM
50.000 60.000 130.000 65.000 75.000 160.000

Từ 12:00 đến trước 17:00

From 12PM to before 5PM
65.000 70.000 150.000 75.000 80.000 170.000

Từ 17:00 đến trước 23:00

From 5PM to before 11:00PM
75.000 80.000 170.000 85.000 90.000 190.000

Từ 23:00

From 11:00PM
60.000 65.000 140.000 70.000 75.000 160.000

* Ưu đãi cho học sinh, sinh viên từ 22 tuổi trở xuống: Đồng giá 50.000đ/vé 2D cho tất cả các suất chiếu phim từ Thứ 2 đến Thứ 6 (chỉ áp dụng cho hình thức mua vé trực tiếp tại quầy, mỗi thẻ U22 mua được 1 vé/ngày - vui lòng xuất trình thẻ U22 và thẻ HSSV khi mua vé); Không áp dụng ưu đãi vào các ngày 20/10, 20/11, Halloween 31/10, các ngày Lễ, Tết, suất chiếu sớm và suất chiếu đặc biệt.


Special promotion for student who is 22 years old and under: From Monday to Friday 50.000đ/2D ticket for all slot times (only apply for direct purchase at the ticket stall, one U22 card can buy one ticket/day, student should show their U22 and student card to get this priority); Do not apply promotion in the day 20/10, 20/11, Halloween 31/10, holidays, sneak show and special show.

Từ thứ 2 đến thứ 5

From Monday to Thursday

Thứ 6, 7, CN và ngày Lễ

Friday, Saturday, Sunday & public holiday

Ghế thường
Standard
Ghế VIP
VIP
Ghế đôi
Sweetbox
Ghế thường
Standard
Ghế VIP
VIP
Ghế đôi
Sweetbox

Trước 12:00

Before 12PM
60.000 80.000 160.000 80.000 100.000 200.000

Từ 12:00 đến trước 17:00

From 12PM to before 5PM
80.000 90.000 180.000 100.000 110.000 220.000

Từ 17:00 đến trước 23:00

From 5PM to before 11:00PM
100.000 110.000 220.000 130.000 140.000 280.000

Từ 23:00

From 11:00PM
100.000 110.000 220.000 120.000 130.000 260.000

* Ghế vip là các ghế có vị trí ngồi xem tốt nhất trong rạp.
Vip seats are the best positions in the cinema.

* Vé trẻ em:
- Trẻ em có chiều cao từ 0,7m đến 1,3m: Giảm 10.000đ/vé đối với phim 2D, 3D.
- Trẻ em dưới 0,7m đi kèm với người lớn được miễn phí.

Children’s ticket:
- Children from 0.7m to 1.3m: discount 10.000/2D, 3D ticket.
- Children under 0.7m accompanied by adult have free ticket.

* Ưu đãi cho người cao tuổi (trên 55 tuổi): Giảm 10.000đ/vé đối với phim 2D (yêu cầu xuất trình CMND để hưởng giá vé ưu đãi).
Senior over 55 years old: Discount 10.000/2D ticket.

* Áp dụng giá vé ngày Lễ, Tết cho các ngày:
- Các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước: Tết Nguyên Đán, Tết Dương
Lịch, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 AL, ngày 30/4, 1/5, nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9.
- Các ngày: 14/2, 8/3, 24/12.
- Các ngày: Nghỉ bù do nghỉ Lễ, Tết trùng vào thứ 7, Chủ Nhật.

* Holiday fare is applied on:
- The public holidays as prescribed by state: New year, Lunar new year, Hùng's King festival (March 10th - lunar calendar) , April 30th, May 1st, National Day holiday on September 2nd.
- Days: Valentine, Women's Day, Noel.
- Compensatory days off due to holidays coinciding with Saturday and Sunday.

* Không áp dụng các chế độ ưu đãi (ngoại trừ ưu đãi dành cho trẻ em và người già), các chương trình khuyến mại khác vào các ngày 20/10, 20/11, Halloween 31/10, các ngày Lễ, Tết, suất chiếu sớm và suất chiếu đặc biệt.

Do not apply preferential programs (except for the children) and different promotional ones in the day 20/10, 20/11, Halloween 31/10, holidays, sneak show and special show