Đăng ký | Đăng nhập
Hotline: 024.35141791

TIN TỨC

Thông báo ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

    Căn cứ Công điện số 4500/CĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong những ngày Lễ Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia sẽ ngừng hoạt động chiếu phim và các hoạt động vui chơi giải trí trong hai ngày 06 và 07 tháng 10 năm 2018.

    Việc chiếu phim sẽ hoạt động trở lại vào ngày 08 tháng 10 năm 2018.

    Trung tâm Chiếu phim Quốc gia trân trọng thông báo.