Đăng ký | Đăng nhập
Hotline: 024.35141791

TIN TỨC

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhận Phiếu đăng kí Dự tuyển Viên chức năm 2022 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia
Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 28.06.2022 đến hết ngày 27.07.2022
Thông báo tuyển dụng viên chức 2022
Thông báo tuyển dụng viên chức 2022
Thông báo tuyển dụng viên chức 2022
Thông báo tuyển dụng viên chức 2022