Đăng ký | Đăng nhập
Hotline: 024.35141791

TIN TỨC

Thông báo về việc Thay đổi nội dung Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Chiếu phim Quốc Gia.

Thông báo về việc Thay đổi nội dung Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Chiếu phim Quốc Gia.