Tin tức phim ảnh

Picture for category Chương trình phim đang chiếu (Từ 20/10 đến 26/10)
Chương trình phim đang chiếu (Từ 20/10 đến 26/10)
Picture for category Danh sách trúng giải chương trình MUA VÉ ONLINE - NHẬN NGAY ƯU ĐÃI tuần 4
Danh sách trúng giải chương trình MUA VÉ ONLINE - NHẬN NGAY ƯU ĐÃI tuần 4
Picture for category Khởi chiếu sớm bộ phim Tâm lý BREATHE
Khởi chiếu sớm bộ phim Tâm lý BREATHE
Picture for category Tuần phim Tây Ban Nha Việt Nam (Từ 18/10 đến 22/10)
Tuần phim Tây Ban Nha Việt Nam (Từ 18/10 đến 22/10)
Picture for category Đồng giá vé 30.000đ bộ phim hài KẺ TRỘM CHÓ
Đồng giá vé 30.000đ bộ phim hài KẺ TRỘM CHÓ
Picture for category Tuần phim APEC Việt Nam 2017 (Từ 11/10 đến 16/10/2017)
Tuần phim APEC Việt Nam 2017 (Từ 11/10 đến 16/10/2017)
Picture for category Chương trình phim đang chiếu (Từ 13/10 đến 19/10)
Chương trình phim đang chiếu (Từ 13/10 đến 19/10)
Picture for category Crazy Combo - Nào mình cùng zô
Crazy Combo - Nào mình cùng zô
Picture for category Khởi chiếu sớm siêu phẩm SIÊU BÃO ĐỊA CẦU
Khởi chiếu sớm siêu phẩm SIÊU BÃO ĐỊA CẦU
Picture for category Danh sách trúng giải chương trình MUA VÉ ONLINE - NHẬN NGAY ƯU ĐÃI tuần 3
Danh sách trúng giải chương trình MUA VÉ ONLINE - NHẬN NGAY ƯU ĐÃI tuần 3
Picture for category Lịch phát giấy mời xem Tuần phim APEC tại Việt Nam (11/10 đến 16/10/2017)
Lịch phát giấy mời xem Tuần phim APEC tại Việt Nam (11/10 đến 16/10/2017)
Picture for category Chương trình phim đang chiếu (Từ 06/10 - 12/10)
Chương trình phim đang chiếu (Từ 06/10 - 12/10)
Picture for category Tuần phim Mỹ Latinh lần thứ 5 tại Việt Nam (Từ 09/10 - 14/10)
Tuần phim Mỹ Latinh lần thứ 5 tại Việt Nam (Từ 09/10 - 14/10)
Picture for category Danh sách trúng giải chương trình MUA VÉ ONLINE - NHẬN NGAY ƯU ĐÃI tuần 2
Danh sách trúng giải chương trình MUA VÉ ONLINE - NHẬN NGAY ƯU ĐÃI tuần 2
Picture for category Khởi chiếu sớm siêu phẩm hành động KẺ NGOẠI TỘC
Khởi chiếu sớm siêu phẩm hành động KẺ NGOẠI TỘC
Picture for category Đồng giá 30.000đ bộ phim TAO KHÔNG XA MÀY
Đồng giá 30.000đ bộ phim TAO KHÔNG XA MÀY
Picture for category Sở hữu thẻ thành viên U22 - Hưởng ngay nhiều ưu đãi tại NCC
Sở hữu thẻ thành viên U22 - Hưởng ngay nhiều ưu đãi tại NCC
Picture for category Chương trình phim đang chiếu (Từ 29/9 - 5/10)
Chương trình phim đang chiếu (Từ 29/9 - 5/10)
Picture for category Danh sách trúng giải chương trình MUA VÉ ONLINE - NHẬN NGAY ƯU ĐÃI tuần 1
Danh sách trúng giải chương trình MUA VÉ ONLINE - NHẬN NGAY ƯU ĐÃI tuần 1
Picture for category Danh sách Cộng tác viên trúng tuyển tháng 9
Danh sách Cộng tác viên trúng tuyển tháng 9
Picture for category Chương trình phim đang chiếu (Từ 22/09 đến 28/09)
Chương trình phim đang chiếu (Từ 22/09 đến 28/09)
Picture for category Đồng giá vé 35.000đ bộ phim NẮNG 2
Đồng giá vé 35.000đ bộ phim NẮNG 2
Picture for category Danh sách Cộng tác viên dự tuyển vòng 2
Danh sách Cộng tác viên dự tuyển vòng 2
Picture for category Danh sách Cộng tác viên dự tuyển vòng 1
Danh sách Cộng tác viên dự tuyển vòng 1
Picture for category Khởi chiếu sớm siêu phẩm KINGSMAN : TỔ CHỨC HOÀNG KIM
Khởi chiếu sớm siêu phẩm KINGSMAN : TỔ CHỨC HOÀNG KIM