Tin tức

Picture for category Chương trình khuyến mại đặc biệt mua vé phim 4D
Chương trình khuyến mại đặc biệt mua vé phim 4D
Picture for category Phát giấy mời miễn phí phim Tuần phim kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN
Phát giấy mời miễn phí phim Tuần phim kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN
Picture for category Phim mới khởi chiếu từ 19/12/2014
Phim mới khởi chiếu từ 19/12/2014
Picture for category Phim mới khởi chiếu từ 12/12/2014
Phim mới khởi chiếu từ 12/12/2014
Picture for category Phim mới khởi chiếu từ 5/12/2014
Phim mới khởi chiếu từ 5/12/2014
Picture for category Phim mới khởi chiếu từ 28/11/2014
Phim mới khởi chiếu từ 28/11/2014
Picture for category Phát giấy mời miễn phí Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ III - 2014
Phát giấy mời miễn phí Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ III - 2014
Picture for category Phim mới khởi chiếu từ  14/11/2014
Phim mới khởi chiếu từ 14/11/2014
Picture for category Phim mới khởi chiếu từ  7/11/2014
Phim mới khởi chiếu từ 7/11/2014
Picture for category Phim mới khởi chiếu từ  31/10/2014
Phim mới khởi chiếu từ 31/10/2014
Picture for category Liên hoan phim Israel từ ngày 1/11 – 5/11/2014.
Liên hoan phim Israel từ ngày 1/11 – 5/11/2014.
Picture for category Phim mới khởi chiếu từ  24/10/2014
Phim mới khởi chiếu từ 24/10/2014
Picture for category Phim mới khởi chiếu từ  17/10/2014
Phim mới khởi chiếu từ 17/10/2014
Picture for category Phim mới khởi chiếu từ  10/10/2014
Phim mới khởi chiếu từ 10/10/2014
Picture for category Liên hoan phim Nhật Bản năm  2014: NIỀM ĐAM MÊ
Liên hoan phim Nhật Bản năm 2014: NIỀM ĐAM MÊ
Picture for category Phát giấy mời miễn phí Tuần phim Kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô
Phát giấy mời miễn phí Tuần phim Kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô
Picture for category Phim mới khởi chiếu từ 3/10/2014
Phim mới khởi chiếu từ 3/10/2014
Picture for category Phim mới khởi chiếu từ 26/9/2014
Phim mới khởi chiếu từ 26/9/2014
Picture for category Phim mới khởi chiếu từ 19/9/2014
Phim mới khởi chiếu từ 19/9/2014
Picture for category Phim mới khởi chiếu từ 12/9/2014
Phim mới khởi chiếu từ 12/9/2014
Picture for category CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI GIẢI MÃ MÊ CUNG – BỐC THĂM MAY MẮN – GIÀNH VÉ CÔNG CHIẾU
CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI GIẢI MÃ MÊ CUNG – BỐC THĂM MAY MẮN – GIÀNH VÉ CÔNG CHIẾU
Picture for category Tài sản đánh rơi của khán giả xem phim tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia
Tài sản đánh rơi của khán giả xem phim tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia
Picture for category Phim mới khởi chiếu từ 5/9/2014
Phim mới khởi chiếu từ 5/9/2014
Picture for category Nhận giấy mời buổi chiếu sớm bộ phim " GIẢI MÃ MÊ CUNG"
Nhận giấy mời buổi chiếu sớm bộ phim " GIẢI MÃ MÊ CUNG"
Picture for category Step Up All In – Mua 3 Vé Tặng 1 Vé
Step Up All In – Mua 3 Vé Tặng 1 Vé