Tin tức

Picture for category Ninja Rùa ( Khởi chiếu	: 8/8/2014)
Ninja Rùa ( Khởi chiếu : 8/8/2014)
Picture for category Thầm lặng ( Khởi chiếu: 8/8/2014)
Thầm lặng ( Khởi chiếu: 8/8/2014)
Picture for category Nước mắt sát thủ ( Khởi chiếu: 8/8/2014)
Nước mắt sát thủ ( Khởi chiếu: 8/8/2014)
Picture for category Cuồng phong thịnh nộ (Khởi chiếu: 8/8/2014)
Cuồng phong thịnh nộ (Khởi chiếu: 8/8/2014)
Picture for category "Vệ binh dải ngân hà" hấp dẫn đúng chất bom tấn
"Vệ binh dải ngân hà" hấp dẫn đúng chất bom tấn
Picture for category Kỳ nghỉ của Nhóc Nicolas  (Khởi chiếu: 01 /8/2014)
Kỳ nghỉ của Nhóc Nicolas (Khởi chiếu: 01 /8/2014)
Picture for category Vệ binh dải ngân hà  (Khởi chiếu 1/8/2014)
Vệ binh dải ngân hà (Khởi chiếu 1/8/2014)
Picture for category Tượng ma (Khởi chiếu: 01 /8/2014)
Tượng ma (Khởi chiếu: 01 /8/2014)
Picture for category Hercules - 3D (Khởi chiếu 25/7/2014)
Hercules - 3D (Khởi chiếu 25/7/2014)
Picture for category Đêm săn người (25/7/2014)
Đêm săn người (25/7/2014)
Picture for category Dị biến ( khởi chiếu 25/7/2014)
Dị biến ( khởi chiếu 25/7/2014)
Picture for category Tượng sáp ma ( khởi chiếu 25/7/2014)
Tượng sáp ma ( khởi chiếu 25/7/2014)
Picture for category Quái vật Frankenstein – 4D ( khởi chiếu 23/7/2014)
Quái vật Frankenstein – 4D ( khởi chiếu 23/7/2014)
Picture for category Tài sản đánh rơi của khán giả xem phim tại TTCP Quốc gia (21/7/2014)
Tài sản đánh rơi của khán giả xem phim tại TTCP Quốc gia (21/7/2014)
Picture for category Trải nghiệm cơn sốt Transformers 3D với giá vé 2D
Trải nghiệm cơn sốt Transformers 3D với giá vé 2D
Picture for category Thế giới máy bay 2 (Khởi chiếu 18/7/2014)
Thế giới máy bay 2 (Khởi chiếu 18/7/2014)
Picture for category Đoạt hồn (khởi chiếu 18/7/2014)
Đoạt hồn (khởi chiếu 18/7/2014)
Picture for category Triệu kiểu chết miền Viễn Tây (khởi chiếu 18/7/2014)
Triệu kiểu chết miền Viễn Tây (khởi chiếu 18/7/2014)
Picture for category Tài sản đánh rơi của khán giả xem phim tại TTCP Quốc gia  (15/7/2014)
Tài sản đánh rơi của khán giả xem phim tại TTCP Quốc gia (15/7/2014)
Picture for category Tài sản đánh rơi của khán giả xem phim tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia
Tài sản đánh rơi của khán giả xem phim tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia
Picture for category Bạn trai mới của em là ma (khởi chiếu 11/7/2014)
Bạn trai mới của em là ma (khởi chiếu 11/7/2014)
Picture for category Sự khởi đầu của hành tinh Khỉ  (khởi chiếu 11/7/2014)
Sự khởi đầu của hành tinh Khỉ (khởi chiếu 11/7/2014)
Picture for category Triệu kiểu chết miền Viễn Tây
Triệu kiểu chết miền Viễn Tây
Picture for category Transformers 4 "gây sốt" ở châu Á
Transformers 4 "gây sốt" ở châu Á
Picture for category Transformers: Kỷ nguyên hủy diệt  (khởi chiếu từ 27/6/2014)
Transformers: Kỷ nguyên hủy diệt (khởi chiếu từ 27/6/2014)