Tin tức

Picture for category Chính thức triển khai bán vé online tại Trung tâm Chiếu phim Quốc   gia từ ngày 5/6/2014.
Chính thức triển khai bán vé online tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia từ ngày 5/6/2014.
Picture for category Thông tin tài sản để quên
Thông tin tài sản để quên
Picture for category Chương trình phim hè năm 2014 (từ 24/5 đến 17/7)
Chương trình phim hè năm 2014 (từ 24/5 đến 17/7)
Picture for category Đồng giá 45k bộ phim THÁNG NĂM RỰC RỠ
Đồng giá 45k bộ phim THÁNG NĂM RỰC RỠ
Picture for category ádasdsads
ádasdsads
Picture for category Phim mới khởi chiếu từ 19/12/2014
Phim mới khởi chiếu từ 19/12/2014