Tin tức

Picture for category Suất chiếu đặc biệt của gia đình “Khách Sạn Huyền Bí 3”
Suất chiếu đặc biệt của gia đình “Khách Sạn Huyền Bí 3”
Picture for category Khởi chiếu sớm siêu phẩm hành động NGƯỜI KIẾN VÀ CHIẾN BINH ONG
Khởi chiếu sớm siêu phẩm hành động NGƯỜI KIẾN VÀ CHIẾN BINH ONG
Picture for category Danh sách Cộng tác viên dự tuyển vòng 2
Danh sách Cộng tác viên dự tuyển vòng 2
Picture for category Danh sách Cộng tác viên dự tuyển vòng 1
Danh sách Cộng tác viên dự tuyển vòng 1
Picture for category Chương trình phim đang chiếu (Từ 29/6 đến 05/7)
Chương trình phim đang chiếu (Từ 29/6 đến 05/7)
Picture for category Suất chiếu đặc biệt siêu phẩm hành động KẾ HOẠCH ĐÀO TẨU 2
Suất chiếu đặc biệt siêu phẩm hành động KẾ HOẠCH ĐÀO TẨU 2
Picture for category Chương trình phim đang chiếu (Từ 22/6 đến 28/6)
Chương trình phim đang chiếu (Từ 22/6 đến 28/6)
Picture for category LỊCH CHIẾU PHIM HÈ 2018 (Tuần từ 22/6 đến 30/6)
LỊCH CHIẾU PHIM HÈ 2018 (Tuần từ 22/6 đến 30/6)
Picture for category Chương trình phim đang chiếu (Từ 15/6 đến 21/6)
Chương trình phim đang chiếu (Từ 15/6 đến 21/6)
Picture for category LỊCH CHIẾU PHIM HÈ 2018 (Tuần từ 15/6 đến 21/6)
LỊCH CHIẾU PHIM HÈ 2018 (Tuần từ 15/6 đến 21/6)
Picture for category Tuyển dụng cộng tác viên soát vé dẫn chỗ
Tuyển dụng cộng tác viên soát vé dẫn chỗ
Picture for category LỊCH CHIẾU PHIM HÈ 2018 (Tuần từ 08/6 đến 14/6)
LỊCH CHIẾU PHIM HÈ 2018 (Tuần từ 08/6 đến 14/6)
Picture for category Chương trình phim đang chiếu (Từ 08/6 đến 14/6)
Chương trình phim đang chiếu (Từ 08/6 đến 14/6)
Picture for category Suất chiếu đặc biệt THẾ GIỚI KHỦNG LONG mở bán vé từ hôm nay
Suất chiếu đặc biệt THẾ GIỚI KHỦNG LONG mở bán vé từ hôm nay
Picture for category Chương trình phim đang chiếu (Từ 01/6 đến 07/6)
Chương trình phim đang chiếu (Từ 01/6 đến 07/6)
Picture for category LỊCH CHIẾU PHIM HÈ 2018 (Tuần từ 01/6 đến 07/6)
LỊCH CHIẾU PHIM HÈ 2018 (Tuần từ 01/6 đến 07/6)
Picture for category Suất chiếu sớm bộ phim tâm lý học đường "EM GÁI MƯA"
Suất chiếu sớm bộ phim tâm lý học đường "EM GÁI MƯA"
Picture for category LỊCH CHIẾU PHIM HÈ 2018 (Tuần từ 27/5 đến 31/5)
LỊCH CHIẾU PHIM HÈ 2018 (Tuần từ 27/5 đến 31/5)
Picture for category Chương trình phim đang chiếu (Từ 25/5 đến 31/5)
Chương trình phim đang chiếu (Từ 25/5 đến 31/5)
Picture for category Suất chiếu sớm DORAEMON: ĐẢO GIẤU VÀNG từ 23/5
Suất chiếu sớm DORAEMON: ĐẢO GIẤU VÀNG từ 23/5
Picture for category Chương trình Phim Hè 2018 (Từ 27/5 - 30/6/2018)
Chương trình Phim Hè 2018 (Từ 27/5 - 30/6/2018)
Picture for category Chương trình phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5 & 19/5/2018
Chương trình phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5 & 19/5/2018
Picture for category XEM PHIM HAY - XÀI NGAY GÓI SET
XEM PHIM HAY - XÀI NGAY GÓI SET
Picture for category Chương trình phim đang chiếu (Từ 11/5 đến 17/5)
Chương trình phim đang chiếu (Từ 11/5 đến 17/5)
Picture for category Suất chiếu đặc biệt bom tấn "DEADPOOL 2"
Suất chiếu đặc biệt bom tấn "DEADPOOL 2"