Đăng ký | Đăng nhập
Hotline: 024.35141791

TIN TỨC

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia thông báo tuyển dụng nhân viên kỹ thuật

 Trung tâm Chiếu phim Quốc gia thông báo tuyển dụng nhân viên

trực kỹ thuật trực vận hành kỹ thuật điện.