Đăng ký | Đăng nhập
Hotline: 024.35141791

TIN TỨC

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tổ chức Tuần phim "Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2022).

Tổ chức tuần phim

 “Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(22/12/1944 – 22/12/2022)” tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia 

Căn cứ vào Quyết định số 3223/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ngày 7 tháng 12 năm 2022 và công văn số: 1390/ĐA-PBP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Cục Điện ảnh về việc tổ chức tuần phim “Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022)”. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tổ chức tuần phim phục vụ công ích như sau:

- Thời gian: từ ngày 18 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 22 tháng 12 năm 2022

- Suất chiếu: 9h00 và 14h00

- Địa điểm: Phòng chiếu số 9 (124 chỗ); 13 (98 chỗ)

- Nơi nhận giấy mời : Vé miễn phí nhận tại quầy vé từ ngày 16/12/2022.

 

Ngày/Tháng

 

Phim

Phòng chiếu

Giờ

 chiếu

Chủ Nhật

18/12

Phim Tài liệu: Cha tôi và đồng đội - 25’

Phim Truyện:  Thạch Thảo - 100’

 

9

 

9h00

Thứ Hai

19/12

Phim Tài liệu: Cha tôi và đồng đội - 25’

Phim Truyện:  Thạch Thảo - 100’

 

13

 

14h00

Thứ Ba

20/12

Phim Tài liệu: Cha tôi và đồng đội - 25’

Phim Truyện:  Thạch Thảo - 100’

 

13

 

14h00

Thứ Tư

21/12

Phim Tài liệu: Cha tôi và đồng đội - 25’

Phim Truyện:  Thạch Thảo -100’

 

13

 

14h00

Thứ Năm

22/12

Phim Tài liệu: Cha tôi và đồng đội - 25’

Phim Truyện:  Thạch Thảo -100’

 

13

 

14h00

Tuan phim ngay thanh lap QDND Viet Nam