Phim đang chiếu

Lưu ý: Khán giả dưới 13 tuổi chỉ chọn suất chiếu kết thúc trước 22h và Khán giả dưới 16 tuổi chỉ chọn suất chiếu kết thúc trước 23h.
SEN BOSS SUM VẦY-K
2D

SEN BOSS SUM VẦY-K

Xuất xứ: Hàn Quốc

K - PHIM ĐƯỢC PHỔ BIẾN ĐẾN NGƯỜI XEM DƯỚI 13 TUỔI VÀ CÓ NGƯỜI BẢO HỘ ĐI KÈM

LỄ TRỪ TÀ -T18
2D

LỄ TRỪ TÀ -T18

Xuất xứ: Mỹ

T18 - PHIM ĐƯỢC PHỔ BIẾN ĐẾN NGƯỜI XEM TỪ ĐỦ 18 TUỔI TRỞ LÊN (18+)

MAI-T18
2D

MAI-T18

Xuất xứ: Viet Nam

T18 - PHIM ĐƯỢC PHỔ BIẾN ĐẾN NGƯỜI XEM TỪ ĐỦ 18 TUỔI TRỞ LÊN (18+)

GẶP LẠI CHỊ BẦU-T13
2D

GẶP LẠI CHỊ BẦU-T13

Xuất xứ: Viet Nam

T13: Phim được phổ biến đến khán giả từ đủ 13 tuổi trở lên;