Phim đang chiếu

Lưu ý: Khán giả dưới 13 tuổi chỉ chọn suất chiếu kết thúc trước 22h và Khán giả dưới 16 tuổi chỉ chọn suất chiếu kết thúc trước 23h.
ÁN MẠNG Ở VENICE-T13
2D

ÁN MẠNG Ở VENICE-T13

Xuất xứ: Mỹ

T13: Phim được phổ biến đến khán giả từ đủ 13 tuổi trở lên;

NHÂN DUYÊN TIỀN ĐÌNH- T13
2D

NHÂN DUYÊN TIỀN ĐÌNH- T13

Xuất xứ: Hàn Quốc

T13: Phim được phổ biến đến khán giả từ đủ 13 tuổi trở lên;

TRỪNG PHẠT-T16
2D

TRỪNG PHẠT-T16

Xuất xứ: Mỹ

T16: Phim được phổ biến đến khán giả từ đủ 16 tuổi trở lên;

ĐƠN HÀNG TỪ SÁT NHÂN-T18
2D

ĐƠN HÀNG TỪ SÁT NHÂN-T18

Xuất xứ: Hàn Quốc

T18: Phim được phổ biến đến khán giả từ đủ 18 tuổi trở lên.

ÁC QUỶ MA SƠ II- T18
2D

ÁC QUỶ MA SƠ II- T18

Xuất xứ: Mỹ

T18 - PHIM ĐƯỢC PHỔ BIẾN ĐẾN NGƯỜI XEM TỪ ĐỦ 18 TUỔI TRỞ LÊN (18+)

TÌNH BẠN DIỆU KỲ-P ( Lồng Tiếng )
2D

TÌNH BẠN DIỆU KỲ-P ( Lồng Tiếng )

Xuất xứ: Mỹ

P: Phim được phổ biến đến khán giả ở mọi độ tuổi;

THIỆN ÁC ĐỐI ĐẦU-T18
2D

THIỆN ÁC ĐỐI ĐẦU-T18

Xuất xứ: Mỹ

T18: Phim được phổ biến đến khán giả từ đủ 18 tuổi trở lên.

ĐỊA ĐÀNG SỤP ĐỔ-T16
2D

ĐỊA ĐÀNG SỤP ĐỔ-T16

Xuất xứ: Hàn Quốc

T16 - PHIM ĐƯỢC PHỔ BIẾN ĐẾN NGƯỜI XEM TỪ ĐỦ 16 TUỔI TRỞ LÊN (16+)

CHẠM VÀO HẠNH PHÚC-K
2D

CHẠM VÀO HẠNH PHÚC-K

Xuất xứ: Viet Nam

K: Phim được Phổ biến đến khán giả dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ;

BỘ ĐÔI BÁO THỦ-T16
2D

BỘ ĐÔI BÁO THỦ-T16

Xuất xứ: Hàn Quốc

T16 - PHIM ĐƯỢC PHỔ BIẾN ĐẾN NGƯỜI XEM TỪ ĐỦ 16 TUỔI TRỞ LÊN (16+)

HỔ CÁNH CỤT...QUẬY BANH THẾ GIỚI-P (Lồng Tiếng)
2D

HỔ CÁNH CỤT...QUẬY BANH THẾ GIỚI-P (Lồng Tiếng)

Xuất xứ: Mỹ

P: Phim được phổ biến đến khán giả ở mọi độ tuổi;

KẺ ẨN DANH- T18
2D

KẺ ẨN DANH- T18

Xuất xứ: Viet Nam

T18 - PHIM ĐƯỢC PHỔ BIẾN ĐẾN NGƯỜI XEM TỪ ĐỦ 18 TUỔI TRỞ LÊN (18+)

BLUE BEETLE-T13
2D

BLUE BEETLE-T13

Xuất xứ: Mỹ

T13 - PHIM ĐƯỢC PHỔ BIẾN ĐẾN NGƯỜI XEM TỪ ĐỦ 13 TUỔI TRỞ LÊN (13+)

THE MOON: NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG-T13
2D

THE MOON: NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG-T13

Xuất xứ: Hàn Quốc

T13 - PHIM ĐƯỢC PHỔ BIẾN ĐẾN NGƯỜI XEM TỪ ĐỦ 13 TUỔI TRỞ LÊN (13+)